Werkwijze

Opdrachtgevers willen vaak graag iets meer weten over de manier waarop wij werken. Iedere opdracht is maatwerk, maar hieronder volgt een korte samenvatting van onze gebruikelijke werkwijze:

Omschrijving gezocht profiel. Na opdrachtverlening stellen wij, in samenspraak met onze opdrachtgever, een uitgebreid profiel op dat we gebruiken om kandidaten te informeren en te interesseren. Om dit naar behoren te kunnen doen bespreken wij uitgebreid met u wat de specifieke vereisten zijn aangaande de betreffende positie en de kandidaat.

Search. Vervolgens beginnen wij een specifieke search waarbij wij in de eerste plaats gebruik maken van ons eigen uitgebreide netwerk en onze interne database. In overleg met onze opdrachtgever kunnen wij desgewenst ook specifieke kandidaten gericht benaderen of de vacature vermelden op bepaalde, professionele, gespecialiseerde en gerenommeerde websites en/of in specifieke printmedia. Wij adviseren onze opdrachtgever welke wervingsmiddelen het beste kunnen worden ingezet.

Interview. Na beoordeling van het cv spreken wij potentiële kandidaten uitgebreid - tenminste anderhalf uur. Aan de hand hiervan bepalen wij of een kandidaat op professioneel en persoonlijk niveau over de gewenste kwaliteiten beschikt.

Presentatie en verdere selectieprocedure. Wanneer wij een uitstekende kandidaat hebben gevonden, voorzien wij onze opdrachtgever van diens cv en een uitgebreide, schriftelijke toelichting op achtergrond en presentatie. Tijdens de selectie van kandidaten door onze opdrachtgever onderhouden wij nauw contact met de kandidaten en opdrachtgever om eventuele onduidelijkheden helder te krijgen en wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Op het moment dat onze opdrachtgever besluit een kandidaat een aanbod te willen doen, kunnen wij - indien gewenst - een referentiecheck uitvoeren. Dit gebeurt pas laat in het proces, omdat vaak bij de huidige werkgever niet bekend is dat de kandidaat elders solliciteert.

Ook kunnen wij onze opdrachtgever adviseren over het aanbod en beide partijen begeleiden bij de onderhandelingen.