Saskia Elderson

Gezien het persoonlijke karakter van onze dienstverlening wil ik u graag iets vertellen over mijn achtergrond en over mijn motieven voor het werk dat ik doe. Na mijn eindexamen en een jaar als uitwisselingsstudent in een gastgezin in Amerika heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en een jaar Engels recht in Manchester. In het jaar dat ik afstudeerde (1993) heb ik stage gelopen bij het Openbaar Ministerie en in de advocatuur en koos ik, omdat het werk als advocaat mij erg aansprak, vol overtuiging voor het laatste. De periode van mijn advocaat stage heb ik op een klein kantoor doorgebracht, waar ik alle onderdelen van het vak (procederen, onderhandelen, pleiten, processtukken schrijven) grondig geleerd heb. Vervolgens werd ik in 1996 advocaat-medewerker bij Clifford Chance in Amsterdam, waar ik bijna 7 jaar lang in de banking & finance praktijk heb gewerkt aan veelal grote en complexe internationale transacties.

Na 10 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest, heb ik de overstap gemaakt naar Rabobank. De overstap van werken voor een groot aantal banken als advocaat naar werken voor één bank als bankjurist, was een grote stap voor wat betreft werkomgeving: bij de bank heb ik van 2003 tot 2010 als senior jurist en als leidinggevende met veel verschillende onderdelen van de bank te maken gehad. In 2008 ben ik voor de bank tijdelijk in Singapore geweest, als hoofd juridische zaken. Verder heb ik in 2006 en in 2009 aan de London Business School een executive opleiding gevolgd.

In mijn werk heb ik zelf ervaren en om me heen gezien hoe belangrijk het is om een functie te hebben die bij je past. Een functie waarin een beroep wordt gedaan op je talenten en capaciteiten en waarbij je het gevoel hebt dat je je professioneel en persoonlijk en desgewenst ook hiërarchisch kunt ontwikkelen. Pas wanneer iemand echt “op zijn plek” zit, komt hij ten volle tot zijn recht, kan hij creatief en innovatief zijn en gaat hij met plezier naar zijn werk. Iets waar ook de werkgever zeer bij gebaat is.

Om velerlei redenen komen mensen echter terecht in een bedrijfscultuur of op een positie die niet aan de bovengenoemde punten voldoet. Ook omgekeerd hebben bedrijven vaak onvoldoende zicht op de werkelijke wensen en ambities van hun medewerkers of weten ze niet hoe ze deze kunnen vervullen.

Het is mijn doel om te zorgen voor een zo goed mogelijke match tussen een positie en de persoon die deze positie kan vervullen. Met goed zicht op de belangen en wensen van zowel de opdrachtgever als van de kandidaat. Voor beiden denk ik gezien mijn achtergrond en ervaring een goede gesprekspartner te zijn.

Het is dan ook met veel plezier dat ik in 2010 de keuze heb gemaakt te gaan werken in executive search bij Staatsen Executive Search, een bureau dat deze zienswijze deelt. Sinds 2013 zet ik deze samenwerking voort vanuit Elderson Executive Search. Ik richt mij daarbij op juridische en fiscale functies in de advocatuur, het bedrijfsleven en het bankwezen.

Ik zie er naar uit om met u samen te werken!

Met vriendelijke groet,
Saskia Elderson