Gedragscode

Op onze activiteiten is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wij zijn ons bewust van het delicate speelveld waarin wij ons bewegen. Daarom hanteren wij in alle gevallen ook de volgende gedragscode:

  • Wij verstrekken in geen enkel geval zonder toestemming informatie van opdrachtgevers of kandidaten aan derden.
  • Wij benaderen geen werknemers binnen een afdeling van een opdrachtgever tot tenminste één jaar nadat een laatste opdracht binnen die afdeling is vervuld.
  • Wij nemen alleen opdrachten aan die wij met succes denken te kunnen vervullen.
  • Bij dit alles staat voor ons een integere werkwijze voorop.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.